Xóa Info 

bấm vào link để tự động thêm source vào cydia: http://xoainfo.com/xoainfo

Liên hệ

email: ienthach87@gmail.com

skype: ienthach || facebook/caiumeo

Bank:

Ngân hàng quân đội(MB): 480806868  CT TNHH TOI UU HOA UNG DUNG SO. 

ACB: 132664289 Nguyen Quang Vu (ACB - CN VAN LANG)

Techcombank: 80806868 Nguyen Quang Vu

VCB: 0071000590143 Tran Thi Ngoc Diệp

Vietin bank: 106005896499 Nguyen Quang Vu (HCM - CN số 9 TP HCM)

m0m0: 0909108299 Nguyễn Quang Vũ

 

Nội dung ck: “Xoainfo xxxxx” xxxx là account login xoainfo của bạn đang dùng