Xóa Info 

bấm vào link để tự động thêm source vào cydia: http://xoainfo.com/xoainfo

 

Giá key Tháng:

SL % giảm khách  Đơn giá Khách   Tổng Giá Khách 
1 0%  ₫250,000  ₫250,000
2 5%  ₫237,500  ₫475,000
3 5%  ₫237,500  ₫712,500
4 5%  ₫237,500  ₫950,000
5 10%  ₫225,000  ₫1,125,000
6 10%  ₫225,000  ₫1,350,000
7 10%  ₫225,000  ₫1,575,000
8 10%  ₫225,000  ₫1,800,000
9 10%  ₫225,000  ₫2,025,000
10 15%  ₫212,500  ₫2,125,000
11 15%  ₫212,500  ₫2,337,500
12 15%  ₫212,500  ₫2,550,000
13 15%  ₫212,500  ₫2,762,500
14 15%  ₫212,500  ₫2,975,000
15 20%  ₫200,000  ₫3,000,000
16 20%  ₫200,000  ₫3,200,000
50 28%  ₫180,000  đ9,000,000
100 40%  đ150,000  đ15,000,000
200 50%  đ125,000  đ25,000,000

 

 

Giá key Năm:

SL Năm % giảm khách  Đơn giá Khách   Tổng Giá Khách 
1 0%  ₫1,000,000  ₫1,000,000
2 5%  ₫950,000  ₫1,900,000
3 5%  ₫950,000  ₫2,850,000
4 5%  ₫950,000  ₫3,800,000
5 10%  ₫900,000  ₫4,500,000
6 10%  ₫900,000  ₫5,400,000
7 10%  ₫900,000  ₫6,300,000
8 10%  ₫900,000  ₫7,200,000
9 10%  ₫900,000  ₫8,100,000
10 15%  ₫850,000  ₫8,500,000
11 15%  ₫850,000  ₫9,350,000
12 15%  ₫850,000  ₫10,200,000
13 15%  ₫850,000  ₫11,050,000
14 15%  ₫850,000  ₫11,900,000
15 15%  ₫850,000  ₫12,750,000
16 15%  ₫850,000  ₫13,600,000
17 15%  ₫850,000  ₫14,450,000
18 15%  ₫850,000  ₫15,300,000
19 15%  ₫850,000  ₫16,150,000
20 15%  ₫850,000  ₫17,000,000
21 20%  ₫800,000  ₫16,800,000
22 20%  ₫800,000  ₫17,600,000
50 25%  đ750,000  đ37,500,000
100 30%  đ700,000  đ70,000,000
200 35%  đ650,000  đ130,000,000

 

Cách nạp code:

 

Liên hệ

email: ienthach87@gmail.com

skype: ienthach || facebook/caiumeo

Bank:

ACB: 132664289    Nguyen Quang Vu (ACB - HCM - CN VAN LANG) 

Vietin bank: 106005896499    Nguyen Quang Vu (HCM - CN số 9 TP HCM)

TechcomBank: 19036719449013  Nguyen Quang Vu

Momo: 0909108299    Nguyen Quang Vu

VCB: 0071000590143    Tran Thi Ngoc Diep

Đông Á bank: 0101885530    NGUYEN VAN CA

 

Nội dung ck: Tên ng ck